Zavod za socialni razvoj Murska Sobota deluje v dobro razvoja človeških virov, spodbujanja inovativnosti, spodbujanja družbeno koristnega dela, kulture in umetnosti, socialno – ekonomskega ter osebnega  razvoja. Pri svojem delu želimo spodbujati trajnostno delovanje vseh deležnikov v regiji z vidika enakih možnosti za vse, še posebej za ranljive skupine.

Zadnja tri leta se ukvarjamo predvsem z razvojem etičnega turizma in s promocijo lokalnih ponudnikov odličnih produktov in storitev, ki bogatijo turistično ponudbo v regiji. Projekt ETHOS LAND temelji na vzpostavitvi mreže družbeno odgovornih turističnih ponudnikov.

ETHOS LAND je etična dežela med Muro, Rabo in Zalo, od koder prihajajo številni ponudniki odličnih lokalnih dobrin ter storitev. Samo dobre stvari – za dušo in telo, za vsakogar ter za vse priložnosti!

V našo zgodbo vključujemo etične in družbeno odgovorne lokalne ponudnike z namenom skupnega nastopa na trgu. V regiji je veliko odličnih izdelkov, ki jih ustvarjajo srčni ljudje z znanjem, ki ga črpajo tudi od svojih prednikov. Vendar je majhnost posameznega ponudnika največkrat razlog, da njihovi izdelki ostanejo neopaženi in ne dosežejo poslovnega razcveta. V slogi je moč, zato verjamemo, da lahko skupni nastop ponudnikov na trgu ustvari ne le prepoznavnost regije, temveč tudi razvoj etične oblike turizma.