Razvojna agencija Slovenska krajina (RASK)

Prvotna naloga organizacije je razvoj podeželja. S svojim delovanjem so usmerjeni predvsem na razvoj turizma in kmetijstva. So pobudniki ekološkega kmetovanja in razvoja lokalnih produktov.

Z razvojem etičnega turizma bodo lahko gostom, ki pokrajino obiščejo, nudili še bogatejšo ponudbo.

RASK je upravitelj Slovenske vzorčne kmetije, ki se ukvarja z izletniškim in nastanitvenim turizmom. Agencija želi v okviru projekta v sodelovanju z lokalnimi ponudniki razširiti in obogatiti paleto lokalnih produktov, namenjenih za prodajo turistom. Za ta namen bodo uredili in lično opremili trgovinico lokalnih produktov v prostorih Slovenske vzorčne kmetije in tako zasledovali načelo 0 km, saj se bodo turistom ponujali lokalni produkti, ki so pridelani ali predelani v neposredni okolici.

Gárdonyi útca 1, 9970 Szentgotthárd
+36 30 217 5455
www.szlovenvidek.hu

Zavod Marianum Veržej – Center DUO

Zavod Marianum Veržej z enoto Center DUO skrbi za ohranjanje in razvoj rokodelstva v pomurski regiji. V delovanje je vključenih čez 50 rokodelcev, ki sodelujejo na različne načine in ob različnih dogodkih. S svojim delovanjem Center DUO pomembno vpliva tudi na prenos znanj in spretnosti rokodelcev na mlajše, posega pa tudi v vključevanje turistične ponudbe. Pri tem posebno pozornost daje kvalitetnemu in strokovnemu podajanju kulturne dediščine.

Zgradili so 4 hišice, ki temeljijo na uporabi naravnih in lokalnih materialov. V njih lahko turisti prenočijo po konceptu glampinga, ki je v svetu vse bolj priljubljena oblika kampiranja. Za goste, ki jim je všeč način kampiranja, a si ne želijo uporabe šotorov, vendar so še vedno v tesnem stiku z naravo. Center DUO je zagotovil novo privlačno in atraktivno ponudbo v skladu z načeli etičnega turizma.

Puščenjakova ulica 1, 9241 Veržej
+386 40 360 729
www.marianum.si

Občina Sakalovci

Občina Sakalovci je odgovorna za ohranjanje kulturne, naravne in arhitekturne dediščine vasi Sakalovci. Z izboljšanjem osnovnih storitev prispeva k razvoju turizma in povečanju turistične ponudbe. Občina te naloge izvaja predvsem s pomočjo različnih razvojnih projektnih razpisov Madžarske.

Na zapuščeni kmetiji nastaja turistična infrastruktura, ki bo v občini zagotovila tudi prenočitvene kapacitete.

Fő útca 120, 9983 Szakonyfalu
+36 94 534 018
www.szakonyfalu.hu

Makrobios Panonija so. p.

Permakulturni center za boljšo kvaliteto življenja in za pot k samozadostnosti – Makrobios Panonija deluje kot zavod, ki povezuje številne partnerske in podporne organizacije z domačini preko najrazličnejših aktivnosti – od alternativnih načinov zdravljenja, prehranjevanja in alternativnih oblik vadbe do prodaje ekološke hrane in drugih izdelkov.

Novi cilji so povezani z gradnjo hiš iz naravnih materialov, izdelavo produktov iz konoplje ter pridelavo ekološke hrane na permakulturnih površinah. Svojo ponudbo želijo nadgraditi z namestitvenimi kapacitetami za ekološko osveščene turiste.

Lucova 33, 9203 Petrovci
+386 41 371 606
www.makrobios.si

Zavod za socialni razvoj Murska Sobota so. p.

Zavod za socialni razvoj je socialno podjetje, ki se povečini ukvarja z implementacijo projektov, v katere vključuje depriviligirane ciljne skupine z namenom, da si skozi najrazličnejše aktivnosti pridobijo nova znanja in kompetence za aktivno življenje.

Kulturne vrednote so skupek dosežkov človeške družbe, zato je skrb za varovanje in ohranjanje kulturne dediščine izjemnega pomena za oblikovanje kulturne in nacionalne identitete. Sem spadajo navade, šege in običaji lokalnega prebivalstva, kulinarika, kultura bivanja in gostoljubnost. Etični turist se želi zliti tudi z okoljem, občudovati neokrnjeno naravo in se sprostiti daleč od urbanega vrveža.

Tovrstno turistično ponudbo smo osvetlili z mrežo odličnih lokalnih ponudnikov, ki so vključeni v skupni nastop na trgu skozi darilne bone Murske krone in skozi lokalne dobrine iz etične dežele.

Prešernova ulica 70, 9000 Murska Sobota
+386 41 729 193
www.ethosland.eu
www.murskekrone.si

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány

Ustanova A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány ima sedež v Zalski županiji, Galamboku.

Ustanova želi zapolniti praznino na področju pomoči osebam z manj možnostmi ter skupaj s strokovnjaki obstoječih organizacij povečati zaposljivost cilje skupine, predvsem z novimi programi, ki jim bodo v pomoč pri izbiri poklicne poti.

Preureditev hiše v Galamboku (Ulica Somogyi Béla 14) bo prinesla prenočitvene kapacitete za 12 oseb. Predviden je tudi skupni prostor, uredili bodo prostor za sušilnico in dimnico, za krušno peč ter kuhalnik marmelad.

Somogyi Béla útca 14, 8754 Galambok
+36 93 951 746
www.anapharmata.hu